Waarom is de woningmarkt overspannen?

Waarom is de woningmarkt overspannen?

Iedereen heeft het erover: de krapte op de woningmarkt. In Nederland is het nou eenmaal een feit, er is woningnood. Daarom lijdt een groot deel van de Nederlandse bevolking nu aan woningstress. De branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars spreekt zelfs van een ‘code rood op de woningmarkt’, en dit zal de komende jaren niet veranderen.

De huizen zijn duurder dan ooit

De huizenprijzen zijn de afgelopen twintig jaar niet zo hard gestegen als in 2020. Het CBS meldt een toename van zo’n 10,4% in februari 2021 t.o.v. het voorgaande jaar. Ondanks de coronapandemie zijn de huizenprijzen blijven stijgen. Dit komt met name door de lage hypotheekrente en de grote schaarste op de woningmarkt.

Oorzaak van de overspannen woningmarkt

De belangrijkste reden is het grote woningtekort. De woningmarkt is al decennia krap. Ook zijn de hypotheekrentes historisch laag, waardoor mensen heel goedkoop kunnen lenen. Op deze pagina lees je meer over de oorzaken van woningtekorten.

De invloed van coronavirus op de woningmarkt

Het coronavirus heeft grote invloed op heel de wereld. De economie is hierdoor zwaar ontregeld en heeft dus ook effect op de huizenmarkt. Steeds meer mensen zoeken naar een woning. Men werkt vooral aan huis en geeft ook aan dit in de toekomst deels te willen blijven doorzetten. Mensen besloten ook flink hun huizen te verbouwen, zo lagen de leningen tot €100.000 voor verbouwingen in maart 2021 al 50% hoger dan het jaar daarvoor. De voornaamste reden hiervoor is de behoefte aan thuiswerkruimte. Een erg herkenbaar beeld tijdens deze pandemie is het zien zitten van collega’s aan keukentafels, omdat er geen thuiskantoorruimte beschikbaar is.

Veel vraag leidt tot hogere prijzen

De AFM blijft waarschuwen voor de verhitte woningmarkt. De situatie escaleert naar een situatie waar oud rijk is en jong arm. Starters halen alles uit de kast om een koopwoning te bemachtigen. Het extra woonaanbod blijft uit wat de prijs alleen maar meer opdrijft. De neiging om koopstarters meer financieringsruimte te geven zal ook niet helpen. Meer geld leidt tot meer vraag en dus hogere prijzen. De problemen worden voor de starter alleen maar groter en maken de huidige huizenbezitters geluksvogels.

Te weinig aanbod ligt ook aan het feit dat er weinig gebouwd wordt. Het tekort aan woningen groeit in Nederland al jaren. Je zou dus denken dat de politiek dit probleem al heeft opgepakt. Maar het woord woningnood valt nog niet vaak in Den Haag. Sterker nog, de woningbouw leek lange tijd verdwenen van de Haagse prioriteitenlijstjes. De huizenprijzen blijven stijgen. Ondertussen heeft bijna iedere Nederlander wel een dak boven zijn hoofd maar toch, het aantal daklozen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Sommigen – zo’n 10.000 – wonen in huisjes op vakantieparken. En hoeveel jongeren wonen nog bij hun ouders, terwijl ze liever een eigen huis willen? Het valt dus misschien niet op, maar het is er wel. Er zijn momenteel 331.000 woningen te weinig in Nederland en dit getal zal oplopen tot 419.000 in 2025. Dit aantal is schokkend en te verklaren door een aantal factoren.

woningmarkt


Jij vraagt, wij zoeken

Geef jouw woonwensen op en wij starten vandaag nog met zoeken.
Stel jouw profiel samen en vind jouw perfecte woning. Wij zoeken voor jou!

Vind jouw match

woningmarkt

Opheffing van ministerie van volkshuisvesting in 2010.

Daarna zijn er nog wel ‘portefeuille-loze’ ministers geweest die de de taak van wonen op zich hebben genomen. VVD’er Stef Blok ‘deed’ het, maar sinds 2017 is hij vertrokken. Blok was er wel trots op dat hij ‘een heel ministerie heeft doen verdwijnen’ zei hij bij zijn vertrek in 2017. Had al decennia eerder gekund vond hij. Momenteel doet minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren (D66) wonen er een beetje bij. Niet lang na zijn aantreden had Blok nog geschreven dat er 73.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd moesten worden om aan de woningbehoefte te voorzien. Dat aantal werd bij lange na niet gehaald en aan het einde van zijn ministerschap stond het aantal woningtekort op 246.000. Zo hoog is het niet meer geweest sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar toch beweerde Blok dat de woningmarkt ‘weer draait als een zonnetje.’

De prognoses kloppen niet.

Je zou denken, omdat het aantal inwoners van Nederland bekend is en het aantal woningen ook, je makkelijk kan inschatten of er een woningtekort is. Maar het lastige is om vast te stellen hoeveel mensen er opzoek zijn naar een woning. Ook zaten de prognoses er de afgelopen jaren vaak naast. Het Centraal Bureau voor de Statistiek wist de geboorte- en sterftecijfer aardig goed in te schatten. Wat wel onderschat werd, is het aantal buitenlanders dat in Nederland is komen wonen. In 2010 voorspelde het CBS dat er in 2040 17,8 miljoen mensen in Nederland zullen wonen. Nu wordt de prognose bijgesteld naar het aantal van 19 miljoen. Dit is een enorm verschil! 

De woningcorporaties werden in de hoek gedrukt.

Woningcorporaties zijn bij uitstek in staat om ‘anticyclisch’ te bouwen. Zij hoeven geen winst te maken, dus kunnen ze ook blijven bouwen als de conjunctuur tegenzit. Maar het kabinet deed precies wat er niét moest gebeuren: het hielp de mogelijkheden van corporaties om bij te springen grotendeels om zeep. Er kwam er een parlementaire enquête, met als uitkomst dat de corporaties zich voortaan moesten beperken tot hun ‘kerntaak’: de sociale huursector. Daarnaast voerde het kabinet in 2013 een andere maatregel in die de corporaties nog veel meer aan banden legde: zij moesten voortaan de zogeheten verhuurderheffing betalen, een bedrag van 1,7 miljard euro per jaar. Waarschuwingen dat de verhuurderheffing ertoe zou leiden dat corporaties minder konden investeren in nieuwbouw, sloeg het kabinet in de wind. Maar die vrees werd wel bewaarheid.

Onmogelijk voor starters op de woningmarkt

Door de hoge huizenprijzen is het voor starters bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Hier bovenop zijn de regels voor het krijgen van een hypotheek steeds strenger. Doordat starters vaak pas net afgestudeerd zijn en alleen een kortlopend contract hebben, vinden banken het risico te groot om hen een hypothecaire lening te verstrekken.

Strengere hypotheekregels op de woningmarkt

Als het dan toch mogelijk is om een huis te kunnen financieren, wil men ook graag de kosten koper, notariskosten en de eventuele verbouwingkosten dekken met een hogere hypotheek. Dit zit er helaas niet meer in, doordat banken alleen de koopprijs van een huis verstrekken als lening. Alle kosten hier bovenop zal een koper zelf op tafel moeten leggen.

Met een studieschuld een huis kopen

Het blijft lastig om een hypotheek te krijgen voor een woning zonder dat je een schuld hebt of zonder vast contract. Maar starters die hier bovenop nog een studieschuld hebben, zitten in een enorme onvoordelige situatie. De studieschuld is een enorm blok aan het been van starters in Nederland en speelt een grote rol bij het aanvragen van een hypotheek voor een woning. Banken rekenen bij hypotheekaanvragen het oorspronkelijke bedrag van een studieschuld. Hierdoor hebben ex-studenten nauwelijks kans om een starterswoning te bemachtigen. In Nederland is de gezamenlijke studieschuld dit jaar tot een recordhoogte opgelopen, maar liefst 11,2 miljard euro.

woningmarkt