Hypotheekvormen

Welke hypotheekvormen zijn er?

Bij het aangaan van een hypotheek wordt er een lening aangegaan waarbij je huis als onderpand dient. Een hypotheek is een lening welke af te lossen is op verschillende manieren. Dit worden hypotheekvormen genoemd.

Soorten hypotheekvormen

Er zijn veel verschillende hypotheekvormen. De meest voorkomende hypotheekvormen in Nederland, zijn de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek (of een combinatie hiervan). Dit komt doordat je vanaf 2013 alleen in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek als je een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek afsluit. In combinatie met een van de bovengenoemde hypotheken wordt in sommige gevallen ook een aflossingsvrije hypotheek afgesloten.

hypotheeksvormen

Wat is hypotheekrenteaftrek

Om de koop van een woning aantrekkelijker te maken heeft de Nederlandse overheid in de regelgeving opgenomen dat de hypotheekrente die betaald wordt, voor een groot gedeelte, terug kan worden gekregen van de belastingdienst. Het bedrag wat je dus jaarlijks afdraagt aan hypotheekrente kan worden afgetrokken van de belasting die je betaalt. Hierdoor betaal je uiteindelijk belasting over een lager inkomen en wordt het bezitten van een huis een stuk betaalbaarder. 

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek

Wat jij aan rente betaalt aan de bank, waar jij jouw hypothecaire lening hebt afgesloten, trek je af van je inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Het is overigens niet zo dat je over het totale bedrag aan hypotheekrente geen belasting hoeft te betalen. De hypotheekrenteaftrek wordt minder doordat jij als woningbezitter te maken krijgt met eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is het bedrag waar je juist geen hypotheekrente over terugkrijgt. Dit bedrag bedraagt 0,75% van de WOZ-waarde van je woning. Dit bedrag dient opgeteld te worden bij je inkomen, waardoor het hypotheekrenteaftrek percentage dus afneemt. Toch betaal je onderaan de streep, d.m.v. hypotheekrenteaftrek, vaak duizenden euro’s minder rente.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek zijn de netto maandlasten in het begin lager dan aan het eind van de looptijd van jouw hypotheek. Je gaat gaandeweg dus steeds meer aflossen en krijgt dus ook steeds minder belastingvoordeel. Deze hypotheekvorm is vooral aantrekkelijk voor starters waarvan het inkomen de komende jaren waarschijnlijk nog gaat stijgen.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij een lineaire hypotheek zijn de netto maandlasten aan het begin een stuk hoger dan aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Er wordt gelijkmatig afgelost maar de hoeveelheid rente die je terugbetaalt aan de bank neemt lineair af. Deze hypotheekvorm is vooral aantrekkelijk voor mensen die nu een “goed” inkomen hebben en in de toekomst minder willen betalen voor hun hypotheek.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek leen je van de bank, maar lost dit geleende bedrag niet af. Hierdoor kun je dus met deze hypotheek alleen nooit je huis aflossen. Daarom wordt deze hypotheekvorm vaak in combinatie met een andere vorm afgesloten zodat er wel een deel van het huis wordt afgelost. Deze hypotheekvorm is vooral aantrekkelijk voor mensen die de maandlasten laag willen houden. Er wordt namelijk alleen rente betaalt en geen schuld afgelost.

hypotheeksvormen